Inschrijven

Het inschrijfgeld voor het schieten bedraagt € 7,50 per persoon. Voor viertallen is geen inschrijfgeld verschuldigd. Het inschrijfgeld en het inschrijfformulier dienen uiterlijk op 23 september 2013 bij ons binnen te zijn. Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt naar: Rabobank Oirschot Rekeningnummer: 13 88 06 160                                                         Onder Vermelding van: Gildekampioen, woonplaats en registratienr. federatie.

Reglement

  • Geschoten wordt onder gebruikelijke reglementen.
  • Het organiserend comité is verantwoordelijk voor klasse-indeling, afkamping en eventuele ongeregeldheden.
  • Het organiserend comité bepaalt i.o.m. de schut(s)ter de klasse-indeling waarin deze behoort.
  • Compoundbogen worden niet toegelaten.
  • Leeftijd vanaf 16 jaar (16 en 17 jarigen kunnen onder begeleiding deelnemen).
  • Lid van een Gilde in Nederland.
  • Ondeugdelijke bogen en materialen die een gevaar opleveren voor deelnemers/bezoekers zullen niet op het schietterrein toegelaten worden.
  • In elk geval dat dit reglement niet voorziet beslist het organiserend comité.
  • Het organiserend comité is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging en toegebracht letsel.

 

Het inschrijfformulier is hier te downloaden:

Inschrijfformulier KOW2013