Maria Lichtmis – 2 februari

maria-lichtmis

Twee februari, Maria Lichtmis is de belangrijkste dag van het gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe. Op die dag verzorgt het gilde in de Oirschotse parochiekerk van Sint Petrus een speciale lichtmisviering. In de week ervoor of erna wordt ook altijd de algemene jaarsvergadering gehouden. Verder houdt het gilde op een zaterdag omtrent 2 februari haar jaarlijkse “teerdag”. Op die dag wordt een feestavond gehouden en eventueel jubilarissen gehuldigd. Vroeger gebeurde al deze dingen op één dag: ’s morgens naar de kerk, ’s middags de jaarvergadering en ’s avonds het feest, maar op praktische redenen is dit enigszins verdeeld binnen een of twee weken.

Dodenherdenking – 4 mei

Samen met de andere zeven gilden en een paar andere vertegenwoordigde verenigingen uit gemeente Oirschot neemt het gilde ieder jaar deel aan de dodenherdenking. Vanuit twee plaatsen (Oirschotse- en Beerse zijde) trekken de gilden op gepaste wijze op naar de kapel van de Heilige Eik alwaar de ceremonie plaatsvindt. Naast het halfstok hangen van de Nationale driekleur, het blazen van de Last Post en het voorlezen van een gepast gedicht, worden bloemen gelegd bij het monument voor de gevallenen uit Oirschot en De Beerzen in de tweede wereldoorlog. Een moment van bezinning, waarbij even stil gestaan wordt bij het belang van vrede voor alle mensen.

Processie Heilige Eik – Tweede pinksterdag

Elk jaar, op tweede pinksterdag wordt een processie gehouden naar de kapel van de Heilige Eik. Hieraan wordt deelgenomen door de vier Oirschotse gilden. Het gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe heeft dan de eer om het Mariabeeldje van de Heilige Eik in de processie mee te dragen. Bij de kapel aangekomen wordt in de open lucht een Eucharistieviering gehouden, opgeluisterd door de Oirschotse harmonie en Oirschotse koren. Na de Mis wordt er door de KVO voor koffie en cake gezorgd.

Patroonsdag / koningschieten – 15 augustus

Het gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe heeft haar jaarlijkse patroonsdag op een zondag nabij 15 augustus (Maria Hemelvaart). Om de twee jaar houdt het gilde haar koningschieten. Op de jaren dat het geen koningschieten is, wordt er een verschieting gehouden om een wisseltrofee, geschonken door beschermheer en beschermvrouwe.

Koningschieten

koningschieten

Op de dag van koningschieten gaat het gilde ‘s morgens in vol ornaat naar de kerk en neemt deel aan de Heilige Eucharistieviering. De gildenbroeders en –zusters verzorgen met de voorganger de Mis als misdienaar, zorgen voor de lezingen en luisteren eventueel de Mis op door muziek of een speciale Maria-hulde met vendels (vendelen met het Avé Maria).

Na de Eucharistieviering trekt het gilde naar “Huize Groenberg” aan de Molenstraat, waarbij zij jaarlijks te gast zijn bij de beschermheer en –vrouwe, fam. Mertens. Hier worden de gildenbroeders en –zusters onthaald met een gezellige koffietafel en wordt er onder het genot van een drankje al gespeculeerd over het nieuwe koningschap.

’s Middags trekt het gilde eerst het gildenhuis “café ’t Vrijthof” en gaat daarna naar de koning, om hem officieel uit te nodigen om deel te nemen aan het koningschieten.

Daarna gaat het gilde haar hoofdman uithalen. Zowel bij de hoofdman als bij de koning wordt een drankje aangeboden.

Tenslotte vertrekt het gilde naar de gildentuin “De Wip” aan de Notel. Daar worden ook de gasten begroet: burgemeester, pastoor en vertegenwoordigers van het kringbestuur en van de Oirschotse en Beerse gilden.

Door met de gehele stoet driemaal rond de boom te trekken, wordt de boom “van boze geesten bevrijd”. Als de koning dan is ontdaan van zijn koningszilver, wordt de vogel bovenop de schutsboom vrij geschoten door pastoor, burgemeester, beschermheer, hoofdman en enige vertegenwoordigers van kringbestuur en zustergilden.

Uiteindelijk kan dan het koningschieten beginnen. Allereerst mag de oud-koning beginnen, daarna de overige koningskandidaten in volgorde van loting.

De schutters schieten om beurten op de vogel boven op de 12 m hoge schutsboom zodat de vogel uiteindelijk in stukken naar beneden komt. Degene die het allerlaatste stukje van de vogel naar beneden schiet krijgt het recht op koningschap.

Na het afleggen van de koningsbelofte ten overstaan van de hoofdman en het betreden van het vaandel, wordt door de beschermvrouwe en de pastoor het koningszilver omgehangen. Meestal is dat in het bijzijn van de Burgemeester. Het gilde heeft een nieuwe koning voor een periode van twee jaar.

Nadat de nieuwe koning wordt gefeliciteerd, wordt er nog even nagepraat over het verloop van het koningschieten. Ook wordt er een erewijn uitgeschonken. Daarna vertrekt het gilde naar het huis van de nieuwe koning. Daar aangekomen krijgt de nieuwe koning een vendelhulde en schenkt de nieuwe koning zijn koningsbier aan het gilde.

Tenslotte trekt het gilde naar het gildenhuis voor een koffietafel, waarmee het koningschieten wordt afgesloten.

Patroonsdag

In de jaren dat het geen koningschieten is, begint het gilde ook met een Eucharistieviering. Ook gaat het gilde traditiegetrouw naar de beschermheer en -vrouwe en naar het gildenhuis.

Vandaar uit gaat het gilde dan rechtstreeks naar de gildentuin. Daar aangekomen is er voor de schutters de verschieting om de wisseltrofee van fam. Mertens (tinnen bord).

Voor degene die niet mee schieten is er ander vermaak in de vorm van kaarten, jeu de boules en evt. andere spelen. Onder het genot van een drankje en een hapje wordt er zo een gezellige patroonsdag van gemaakt.