GWS – HWS – OWS wisselschildverschieting

Zaterdag 24 augustus is de GWS – HWS – OWS wisselschildverschieting verschoten. Een wedstrijd die we altijd op 4 verschillende dagen verschoten is nu op 1 zaterdagmiddag verschoten. Onze schutters behaalde goede resultaten

Het GWS wisselschild is gewonnen door het 3-tal Ad Aarts, Niels Neggers en Leo Schellekens.

Kampioen van Oirschot verschieting is gewonnen na afkampen met Gert-Jan van Hersel van Sint Barbara gewonnen door Leo Schellekens.

Beschermheer Peter Mertens overleden

Op 18 juli ontvingen we het droevige bericht dat onze beschermheer, Peter Mertens is overleden.

Voor het Gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe uit Oirschot was Peter samen met zijn vrouw Topy 46 jaar geleden beschermheer geworden. Zij werden gevraagd door oudhoofdman Harrie van Nunen om deze eervolle taak op zich te nemen. Voor ons is Peter een waardevol lid en beschermheer geweest die zijn taken serieus en op eigen wijze invulde.

Hij was een gildebroeder die binnen en buiten het gilde gerespecteerd werd en de gilde tradities hoog in het vaandel had. Voor de vele  zilverschenkingen en spontane uitnodigingen voor de koffietafel op de dag van het koningschieten zijn wij Peter erg dankbaar. We konden als gilde altijd bij hem terecht voor advies en goede raad of gewoon voor een goed gesprek.

Het gilde heeft op 26 juli met gilde-eer volgens de aloude tradities afscheid van hem genomen.

Wij wensen zijn vrouw Topy, zijn kinderen en alle anderen dierbaren heel veel sterkte met dit grote verlies.

 

Sluiting kerk in Spoordonk

Op 8 juni heeft ons gilde gezamenlijk met Sancta Barbara en Sint Sebastiaan de kerksluiting in Spoordonk en overgang naar Sint Petrus Kerk Oirschot mede mee opgeluisterd.

Pastoor Spijkers kwam met  een boerenovertrek met de kerkgangers uit Spoordonk bij de kerk aan. Danzja heeft een gildegroet gebracht en daarna zijn we met de gilden voorop de kerk in getrokken.

Na het dankwoord van Pastoor Leendert Spijkers zijn we met een kleine delegatie te gast geweest in ‘de Stapperij’ in Spoordonk voor een hapje en drankje.

Gildefeest Middelbeers – 19 mei 2019

Zondag 19 mei was er een gildefeest in onze eigen gemeente, namelijk in Middelbeers. Er waren 67 gilden die meeliepen met de optocht. Al om 12 uur vertrok de optocht. Het was een hele mooie zonnige dag en langs de weg stond gezellig veel publiek Na de optocht was zoals gewoonlijk de massale opmars. Daarna begonnen de wedstrijden. Enkele gildebroeders en gildezusters hebben meegedaan. Er werden een 3tal prijzen behaald.

  • Talena Smetsers had de 5e prijs voor het jeugd vendelen. Ze had 41 punten behaald.
  • Danzja van hoek had de 7e prijs voor het jeugd vendelen en behaalde 40 punten.
  • Leo Schellekens had de eerste prijs voor het schieten met kruisboog op wip.

Gefeliciteerd met de behaalde prijzen. Het was een gezellige mooie dag!