Het NGK schieten is een Nederlands Gilde Kampioenschap voor hand en kruisboog schieten. Gilde broederschap van Onzer Liever Vrouwe organiseert dit Gilde Kampioenschap elk jaar. Er zijn verschillende zilverprijzen te behalen.

Dagindeling

De dagindeling van het Nederlands Gildekampioenschap ziet er als volgt uit:

 • Tussen 12.00 uur en 12.30 uur melden bij het secretariaat
 • Van 12.00 uur tot 14.00 uur: 1e ronde schieten
 • Van 14.00 uur tot 17.00 uur: 2e ronde schieten
 • Direct na de tweede ronde afkampen
 • Rond 18.00 uur: prijsuitreiking en huldiging van de Nederlands kampioenen
 • Direct na de prijsuitreiking wordt er een foto gemaakt van alle Nederlands kampioenen

Het aantal schoten over twee ronden is minimaal 15. Het aantal schoten per ronde wordt door de schietcommissie bepaald (hierbij wordt gekeken naar de drukte en weersomstandigheden). De score van de 1e en 2e ronde opgeteld bepaalt de eindscore. De schietcommissie bepaalt op welke bomen geschoten wordt. Dit kan in de 1e en 2e ronde een verschillende boom zijn.

Klasse-indeling en prijzen

Per onderdeel zijn er de volgende klassen en prijzen:

Kruisboog:

 • Klasse A (schutters met een gemiddelde van 13 of meer treffers van 15 schoten)
 • Klasse B (schutters met een gemiddelde van minder dan 13 treffers van 15 schoten)
 • Voor elke individuele klasse zijn 3 trofeeën beschikbaar. Namelijk een 1e prijs, 2e prijs en een 3e prijs.

Viertallen:

 • Voor de viertallen zijn en 3 trofeeën beschikbaar. Namelijk een 1e prijs, 2e prijs en een 3e prijs.

Handboog:

 • Klasse A (schutters met een gemiddelde van 11 of meer treffers van 15 schoten)
 • Klasse B (schutters met een gemiddelde van 10 of minder treffers van 15 schoten)
 • Voor elke individuele klasse zijn 3 trofeeën beschikbaar. Namelijk een 1e prijs, 2e prijs en een 3e prijs.

Viertallen:

 • Voor de viertallen zijn en 3 trofeeën beschikbaar. Namelijk een 1e prijs, 2e prijs en een 3e prijs.

Schutters van 16 en 17 jaar oud moeten begeleid worden door een volwassene.

Let op! Graag bij uw schutters navragen of de klasse waarin zij worden ingeschreven klopt.

Jeugd NGK

Ook dit jaar is er voor jeugdschutters van 12 tot en met 15 jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan het jeugd NGK. Schutters kunnen schieten met de handboog of kruisboog. Voor zowel handboog als kruisboog is een trofee beschikbaar. er moeten tenminste 5 deelnemers ingeschreven zijn in een klasse (handboog 0f  kruisboog) om deze klasse te kunnen laten doorgaan. Indien dit aantal niet wordt gehaald worden deze deelnemers in klasse B geplaatst.

Voor het jeugd NGK is vooraf inschrijven zéér gewenst!

Jeugdschutters moeten begeleid worden door een volwassene (volgens het reglement van de federatie). De begeleider moet op grijpafstand van de schutter staan, zodat hij kan ingrijpen indien dit nodig is. Een jeugdschutter mag deel uitmaken van het viertal.

Inschrijven

Het inschrijfgeld is € 7,50 per persoon (inclusief deelname in viertallen). Het inschrijfgeld moet voorafgaand aan de wedstrijd zijn overgemaakt op rekeningnummer NL12 RABO 0138 8061 60 ten name van Gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe te Oirschot. Hierbij graag vermelden: Inschrijfgeld gildekampioenschap, naam, woonplaats en registratienummer bij de federatie van uw gilde.

Bij geen deelname wordt inschrijfgeld niet geretourneerd.

Op de dag zelf is inschrijven mogelijk tot 12.30 uur. Wij stellen het echter zéér op prijs als u zoveel mogelijk vooraf inschrijft.

Uniformen

Er wordt niet in uniform geschoten.

Locatie en plattegrond

De wedstrijd wordt gehouden bij ons gildelokaal op schietterrein De Wip, Notel 2 te Oirschot.

Slecht weer

Indien de wedstrijd niet door kan gaan in verband met slechte weersomstandigheden, wordt dit bekend gemaakt op onze website www.mariagildeoirschot.nl en via onze Facebookpagina. Ook kan er vanaf 10.00 uur gebeld worden naar Anouska Aarts: 06-12303977.

Vragen?

Heeft u vragen over de inschrijving, klasse-indeling, het reglement of een andere vraag, neem dan contact op met Anouska Aarts  op telefoonnummer 0499-842245 of mail naar gildekampioenschap@mariagildeoirschot.nl.