Programma

Vanaf 11.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur legitimatiekaarten inleveren op het secretariaat

12.00 uur          Opstellen voor de opening en massale opmars

12.15 uur          Opening en massale opmars

13.00 uur          Aanvang wedstrijden

16.00 uur          Prijsuitreiking standaardrijden

18.00 uur          Einde wedstrijden

18.30 uur          Prijsuitreiking

Algemene regels

Alle deelnemende vendeliers, tamboers en bazuinblazers dienen in het bezit te zijn van een geldige legitimatiekaart. Zonder deze kaart kan niet aan de wedstrijden worden deelgenomen!

Tamboers en blazers, zowel individueel als groepen, dienen tevens bij de federatie te zijn geregistreerd.

De opgave van de marsen dient in overeenstemming te zijn met de klasse indeling.

Alle deelnemers kunnen vóór de wedstrijd worden gecontroleerd op juistheid van het te gebruiken materiaal.

Van prijswinnaars wordt verwacht dat zij hun gewonnen schild afhalen in volledig uniform.

Standaardrijders dienen bij gebruik van de rijhal te allen tijden een (veiligheids-)cap te dragen!

Sponsoren en zilverschenkers

Sponsoren

  • Stichting De Mug – Van Heijningen Oirschot
  • Sioux Technologies B.V.
  • Familie De Wijs

Zilverschenkers

  • Mw. Topy Mertens-Slingerland, beschermvrouwe van het gilde
  • Mw. G.W.M. Claesen