Op 4 februari 2012 trokken we met ons gilde onder winterse omstandigheden naar onze gildebroeder Ad Aarts. Hij werd gehuldigd met zijn 50 jarig lidmaatschap. Dit vierden we op deze winterse dag!

Gouden jubilaris bij gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe.

Bij het Oirschotse gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe is op zaterdag 4 februari 2012 Ad Aarts gehuldigd vanwege zijn vijftig jarig lidmaatschap. Het gilde hield op deze zaterdag hun traditionele teerdag. Dit is altijd de zaterdag na 2 februari (Maria Lichtmis). Na het uithalen van de jubilaris, trok het gilde naar de kapel van Huize Sint Joris voor een Heilige Eucharistieviering. Daarna werd de jubilaris gehuldigd in het gildehuis “Het Vrijthof” en was er een receptie.

Ad is een gildebroeder die altijd heel actief is in het gilde. Jarenlang heeft hij bestuursfuncties vervuld als secretaris en penningmeester en ook buiten het eigen gilde zoals in het bestuur van “de kleine kring” en als commissielid van de studie- en tentoonstellingscommissie van de kring “Het Kwartier van Oirschot”. Ook is hij al jarenlang een geduchte tegenstander op menig schietwedstrijd. Binnen het gilde is dit tot uiting gekomen doordat hij tot drie maal koning is geweest. Met een leeftijd van 18 jaar, was hij zelfs de jongste koning die het gilde ooit heeft gekend. Het gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe is er trots op, gildebroeder Ad Aarts in hun midden te hebben.

Gouden jubileum 04-02-2012