Op zondag 28 augustus werd de patroonsdag gevierd bij Gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe. Dit jaar met een extra feestelijk tintje, want er waren maar liefst 4 jubilarissen die in het zonnetje gezet werden. ’s Ochtends vroeg trok het gilde met veel tam-tam in optocht naar de kerk voor de kerkdienst. Na de zondagsdienst trok het gilde door richting de Molenstraat om een vendelgroet te brengen aan beschermvrouwe Topie Mertens. Zoals de gildebroeders inmiddels wel gewend zijn had Topie voor een goede lunch gezorgd. Daarna kon het gevolg richting de gildetuin aan de Notel, nadat er nog één keer gestopt werd bij Gildehuis “De Cis”. Daar werden de jubilarissen in het zonnetje te zetten. Alle jubilarissen kregen een zilveren speld uit handen van Hoofdman Leo Schellekens en een gegraveerde zilveren beker van onze beschermvrouwe.

Jubilarissen. Van links naar rechts: Ad Aarts, Annemarieke van der Staak, Cor Schellekens, Sjef en Lia van Nunen

Annemarieke van der Staak is 25 jaar lid van het gilde. Ze is als klein meisje begonnen als bruidje en uiteindelijk uitgegroeid tot vendelier. Met het vendel heeft ze veel wedstrijden gedraaid en veel prijzen binnengehaald. Op haar hoogtepunt was ze de beste vrouwelijke vendelier van de kring. In de optocht loopt ze nog wel met een vendel, maar doet niet meer mee aan de wedstrijden. Ze is zeer actief binnen het gilde en is al ruim 15 jaar de kartrekker van de Oirschotse Jaarmarkt commissie.

Sjef van Nunen is 25 jaar “vriend van het gilde”. Een vriend van het gilde vind je niet terug in de optocht als het gilde voorbijtrekt. Maar Sjef is een belangrijke vrijwilliger van onze vereniging. Samen met zijn vrouw Lia runnen zij de bar bij activiteiten op ons gilde terrein. En ook tijdens de Oirschotse Jaarmarkt zitten zij op hun vaste plek aan de kassa bij de entree.

Cor Schellekens is 40 jaar lid van het gilde. Cor is begonnen als tamboer. Hij kon geen noten lezen, maar uiteindelijk ging het tamboeren hem toch goed af. Hij was altijd vooraan in de optocht te vinden totdat het te zwaar werd om dit te combineren met het kruisboogschieten. Met het kruisboogschieten heeft Cor speciale prijzen behaald zoals het Komkommerschild en het Molenschild. Uit handen van de Secretaris van het kring bestuur kreeg Cor zelfs een kringonderscheiding.

Ad Aarts is 60 jaar lid van het gilde. Hij hoort inmiddels bij de oudste leden van onze vereniging, maar dat weerhoudt hem er niet van om zich actief in te zetten. Ad is nog steeds actief met zijn kruisboog. Door de jaren heen heeft hij vitrine kasten vol met zilveren prijzen binnengehaald. Daarnaast heeft hij zich in het verleden tot 4 maal toe tot koning geschoten. Binnen het gilde is Ad nog steeds actief in het bestuur. Vandaag de dag als gewoon bestuurslid, maar in het verleden ook als penningmeester, secretaris en hoofdman.

In de middag was er nog een verschieting om het tinnen bord. De schutters van het gilde moesten dus nog vol aan de bak. Uiteindelijk was het Anouska Aarts die de vogel naar beneden schoot en het tinnen bord voor de komende twee jaar op de schoorsteenmantel mag zetten.

Op zondag 4 september organiseert het Gilde de Oirschotse Jaarmarkt op het marktplein in Oirschot. En op zondag 18 september organiseert het Gilde het Federatietoernooi. Ruim 100 gildebroeders uit de regio komen dan naar Oirschot voor de wedstrijden in vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden (paarden). Dit begint om 12.00 uur met een massale opmars aan het evenementen terrein in Oirschot (achter manage ’t vierspan) en is gratis te bezoeken. Komt dat zien!

Gilde broeders goed voor 150 jaar lidmaatschap bij Broederschap van Onser Liever Vrouwe!